Skip navigation

ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського - накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наказ “Про підвищення рівня висвітлення результатів наукових досліджень та цитованості наукових матеріалів науковців НТУУ «КПІ»
Положення про ELAKPI – відкритий електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»
Порядок передачі наукових та освітніх матеріалів до ELAKPI
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Дисертації та автореферати (вільний доступ) 330

У спільноті розміщено дисертації та автореферати дисертацій, які захищено в НТУУ "КПІ".

Дисертації та автореферати (доступ у читальній залі № 11) 1254

У спільноті розміщено дисертації та автореферати дисертацій, захищених в НТУУ «КПІ». Доступ до повних текстів примірників цієї колекції можливий лише з комп'ютерів у читальній залі № 11.

Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у читальній залі № 11) 453

У спільноті розміщено звіти про науково-дослідні роботи, що виконано в НТУУ "КПІ". Доступ до повних текстів примірників цієї колекції можливий лише з комп'ютерів у читальній залі № 11.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. 1477

У спільноті розміщено матеріали конференцій, семінарів і т.п., які проведено в НТУУ "КПІ".